Radiophysical studies of Aldegondabreen, Spitsbergen, in 1999

Vasilenko, E.V., Glazovskiy, A.F., Macheret, Yu.Ya., Navarro, F.J., Tokarev, M. Yu., Kalashnikov, A.Yu., Mioroshnichenko, D.E. & Reznikov, D.S. (2001). Radiophysical studies of Aldegondabreen, Spitsbergen, in 1999. Mat. Glyatsiol. Issled. (Data Glaciol. Studies), 90, 86-99 (in Russian).